fbpx

Yrityksille

Työvoimaa nopeasti ja vaivattomasti

Voitte hankkia meiltä työvoimaa lähes kaikille toimialoille; hoidamme kaikentasoiset rekrytoinnit, työvoiman vuokrauksen ja ulkoistamisen sekä konsultoimme muissa HR-asioissa. Paikallisena toimijana luotettavuus ja joustavuus ovat toimintamme kulmakiviä. Hoidamme jokaisen toimeksiannon pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.

none

Vuokratyövoima

Henkilövuokraus on helppo ja nopea apu työvoimapulaan. Vuokraamme työntekijöitä lyhytaikaiseen tilapäistarpeeseen tai pidempiaikaisiin ammatti- ja asiantuntijatehtäviin. Ylläpidämme eri alojen osaajaverkostoa, etsimme, haastattelemme ja osoitamme juuri oikeat tekijät Teidän tarpeisiinne. Vastaamme vuokrahenkilöstön suhteen kaikista työnantajavelvoitteista työnjohtoa ja valvontaa lukuun ottamatta.

Palvelumme hyöty yrityksellenne

 • nopea ja vaivaton tapa hankkia työvoimaa
 • ei hallinnollista työtä työsuhteeseen liittyen
 • joustava ja kustannustehokas tapa käyttää lisätyövoimaa
 • kaikki palvelumme/työvoiman kustannukset yhdellä laskulla
 • toimii oman rekrytoinnin esiasteena
 • parantaa yrityskuvaa, koska vähentää lomautuksia ja irtisanomisia

Rekrytointipalvelu

Uuden työntekijän, toimihenkilön, asiantuntijan tai esimiehen palkkaaminen on tärkeä investointi yrityksellesi. Siksi kannattaa ottaa kumppaniksi rekrytoinnin ammattilainen. Hoidamme puolestanne koko rekrytointiprosessin tai sovitut osa-alueet. Konsultoimme halutessanne myös palkkaukseen, palkitsemiseen, työsopimuksen tekoon ja perehdyttämiseen liittyvissä asioissa. Palvelun tuottaminen aloitetaan yhteisellä kartoituspalaverilla, joka on ilmainen eikä edellytä toimeksiantoa.

Palvelumme hyöty yrityksellenne

 • ammattilaisten suorittama rekrytointiprosessi vähentää virhearvioinnin riskiä
 • voitte itse ajankäytöllisesti keskittyä ydintoimintaanne
 • henkilöprofiilin kartoitus auttaa ja ohjaa rekrytointia
 • hyvin hoidettu prosessi vahvistaa yrityskuvaanne työnantajana
 • saatte takuun palvelumme onnistumisesta

Konsultointi

Hyödyntämällä laajaa asiantuntemustamme henkilöstöasioissa voitte kehittää yritystänne ja saavuttaa parempia tuloksia. Konsultointipalvelumme sopii erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole omaa henkilöstöosastoa tai -asiantuntijaa.

Konsultoimme mm. seuraavissa aiheissa:

 • valmentava johtaminen ja vuorovaikutus
 • työsopimusten laadinta
 • palkitseminen
 • perehdyttäminen
 • kehityskeskustelut
 • työhyvinvoinnin edistäminen
 • persoona-analyysit
 • yt-neuvottelut
 • lomauttaminen
 • irtisanomistilanteet
 • uudelleensijoittaminen
 • työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkintakysymykset

Ulkoistaminen

Hoidamme puolestanne tuotantoon tai tukipalveluihin liittyvän toiminnon sovittaessa kokonaisuudessaan. Vastaamme rekrytoinnista, henkilöittämisestä, sovitusta perehdyttämisestä, koulutuksesta ja tarvittaessa myös työnjohdosta. Työntekijät ovat työsuhteessa HR Sata Henkilöstötaloon ja myös työterveyshuolto järjestetään meidän toimesta. Tavoitteena on hoitaa sovittu toiminto kustannustehokkaasti ja vapauttaa tilaajan resurssit ydintoimintojen hoitamiseen.

Palvelun tuottamisesta tehdään erillinen räätälöity sopimus, jossa määritellään mm. palvelun sisältö ja vastuut. Mikä Teidän yrityksenne toiminnosta olisi tehokkaammin ja vaivattomammin hoidettu ulkoistamalla?

Ulkoistettavia toimintoja voi olla esimerkiksi

 • toimistotehtävät,
 • uusi tuotantolinja,
 • varasto-, pakkaus- ja lähettämötehtävät,
 • kuljetustehtävät,
 • siivous-, valvonta- ja erilaiset palvelutehtävät sekä
 • sesonkiluontoiset toiminnot.

Kuinka voimme auttaa?

Tarvitsetko vuokratyövoimaa, rekrytointipalvelua tai konsultointia? Autamme mielellämme.